Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Des de l’AMPA portem la gestió del servei d’acollida matinal (dilluns a divendres de 8 a 9 hores) mitjançant la subcontractació d’una empresa. El servei d’acollida matinal té com a finalitat donar resposta a aquelles famílies que, per diferents motius, tenen la necessitat de portar els seus fill / a l’escola abans del seu inici. Es obligatori ser soci de l’AMPA per poder gaudir del servei d’acollida.

Procés d'inscripció:

  • Els alumnes podran utilitzar el servei de forma fixa o eventual.
  • Els alumnes que vulguin fer ús com a fixos hauran d’omplir el full d’inscripció que lliurarà l’AMPA i tornar-lo emplenat. Si durant el curs escolar hi ha algun canvi en les dades d’inscripció, haureu de comunicar per escrit a l’AMPA.
  • Els alumnes que vulguin fer ús com esporàdics no cal que ens aviseu anticipadament. Podeu anar a l’escola dins de l’horari d’acollida. L’import del servei ho haureu d’abonar en efectiu en el moment que es faci ús (5 Euros per nen).

Baixes i absències

  • Si un alumne desitja donar-se de baixa del servei, haurà de comunicar anticipadament i per escrit a l’AMPA. La baixa del servei sol·licitada durant el transcurs del mes no dóna dret a la devolució total ni parcial de la quota.

Cobrament del servei

  • El cobrament dels rebuts als alumnes fixos es farà mitjançant domiciliació bancària durant els 10 primers dies de cada mes.

  • En els casos de rebuts retornats es farà arribar un comunicat a les famílies i disposarà de cinc dies laborables per pagar-ho en efectiu al monitor o ingressar-lo en el compte bancari de l’AMPA.

  • Si el rebut retornat no ha estat pagat durant aquests cinc dies, l’alumne no podrà utilitzar el servei fins que es saldi el deute. El recàrrec de les despeses bancàries per rebut retornat anirà a càrrec de la família.

To Top